“ประกันสังคม” เตรียมปรับเพิ่ม “สิทธิทำฟัน” จาก 900 บาท เป็น 1,200 บาท

สำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงแรงงาน มีหน้าที่สร้างหลักประกันของประชาชนที่มีรายได้ และมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยมีพนักงานเงินเดือนที่มีรายได้เรียกได้ว่าทุกคนจะต้องมีการจ่ายเงินค่าประกันสังคมทุกเดือน เพื่อเป็นกองทุนในอนาคต

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาทางนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน ได้มีการรับทราบเกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางการปรับเพิ่มสิทธิค่าทำฟันจาก 900 บาทเป็น 1,200 บาท

โดยสาระสำคัญที่ให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาการให้สิทธิกรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน อาทิ ขอให้สำนักงานประกันสังคมปรับเพิ่มค่าบริการทันตกรรมให้มากกว่า 900 บาทต่อปี เนื่องจากบางกรณีที่มีค่าใช้จ่าย 1,200 บาท ซึ่งไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในกรณีนี้

และขอเพิ่มสิทธิเบิกกรณีฟันปลอมฐานโลหะ และราคาฟันปลอมทั้งปาก โดยขอปรับเพิ่มเป็น 6,000 บาท ให้เท่ากับสิทธิกรมบัญชีกลาง รวมถึงสามารถดึงข้อมูลผู้ประกันตนเพื่อความสะดวกในการรับบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม

ปัจจุบันมีการเข้าร่วมให้บริการจำนวน 2,700 กว่าแห่งทั่วประเทศ รวมถึงสถานรัฐทั่วประเทศ โดยผู้ประกันตนโปรดสังเกตป้ายที่ระบุว่า สถานที่แห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย โดยผู้ประกันตนใช้สิทธิประโยชน์กรณีทำฟันในอัตราค่าบริการให้แก่ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย วงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี

ขอบคุณข้อมูล สนุกดอทคอม เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!