ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 11,400 บาทต่อเดือน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ ในสังกัดสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน – 14 มิถุนายน 2562 โดยมีรายละเอียดการสมัครและคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นชาย อายุ 25-35 ปีนับถึงวันที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง โดยมีอัตราเงินเดือน 9,900 บาท รวมอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท รวมเป็นเดือนละ 11,400 บาท

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2562 – 14 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

โดยทางธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบ พร้อมทั้งสถานที่ไว้ที่สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์และสาขาในสังกัด วันที่ 17 มิถุนายน 2562 และประกาศผลคัดเลือกตามคะแนนการสอบสัมภาษณ์ และมีระยะเวลาในการจ้างเป็นสัญญารายปี

ขอบคุณข้อมูล jobthaidd เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!