กรมการจัดหางาน รับสมัครคนไทย ไปทำงานประเทศเกาหลีใต้ 7-9 มิถุนายนนี้

กรมการจัดหางาน ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกและจัดส่งคนหางานไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยต้องผ่านการสอบภาษาและทักษะในการทำงานตามที่กำหนด โดยเปิดรับสมัครที่ศูนย์รับสมัคร 4 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 มีรายละเอียดและสถานที่ในการสมัครดังนี้

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้กล่าวว่า กระทรวงแรงงานของไทยและกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติมาตั้งแต่ปี 2559

ทางกรมการจัดหางาน ได้ทำหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือก และจัดส่งคนหางานไปทำงาน ซึ่งคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต้องผ่านการสอบภาษาเกาหลี และทักษะการทำงานตามที่ทางการเกาหลีกำหนด ซึ่งในครั้งนี้รับสมัครใน 3 ประเภทกิจการคือ กิจการอุตสาหกรรมการผลิต เกษตรและกิจการก่อสร้าง

การเปิดรับครั้งนี้เปิดสมัครได้ทั้งชายและหญิง แต่กิจการก่อสร้างเปิดรับสมัครแค่ชายเท่านั้น ผู้สมัครต้องมีอายุ 18-39 ปี โดยไม่จำกัดวุฒืการศึกษา ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ศูนย์การรับสมัคร 4 แห่งได้แก่

-ศูนย์การรับสมัครกรุงเทพมหานคร ณ อาคารเดอะฮับ ชั้น 3 เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

-หอประชุมจังหวัดลำปาง (ภายในศาลากลางจังหวัด)

-ศูนย์การรับสมัครจังหวัดอุดรธานี ศูนย์การค้า ตึกคอมแลนด์มาร์คอุดรธานี ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

-ศูนย์การรับสมัครจังหวัดนครราชสีมา คลังพลาซ่า จอมสุรางค์ จำกัด (คลังใหม่)

ระยะเวลาในการสมัครตั้งแต่วันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00น. หรือลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการสมัครงาน เพื่อเลือกประเภทกิจการ ศูนย์ที่จะสมัคร และวันที่จะสมัครได้ที่ toea.doe.go.th จนถึงวันที่ปิดรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ขอบคุณข้อมูล smartsme เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!