AIS เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 30 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านดิจิทัล ด้วยการดำเนินธุรกิจ 3 หลักได้แก่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ต และบริการดิจิทัล โดยได้มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 30 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่จังหวัดนนทบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร : ชายหรือหญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป สามารถทำงานเป็นกะได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ยินดีรับนักเรียนและนักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงปิดภาคเรียน

รายละเอียดของงาน : ทำงานในสายการผลิตและดูแลคลังสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และทำงานที่คลังสินค้าAIS อยู่ในซอยสามัคคี ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายได้ 330 บาทต่อวัน มีกองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม สหกรณ์ออมทรัพย์ สวัสดิการพนักงานเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เงินช่วยพนักงาน และห้องสมุดสำหรับพนักงาน

ผู้ที่สนใจสมัครงานสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 414 อาคารเอไอเอส 1 ชั้น 13 ส่วนหน้า ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-029-2666 ต่อ 2030 คุณมนัส

ขอบคุณข้อมูล Jobthai เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!