เตรียมเก็บค่าธรรมเนียม “ขับรถยนต์ส่วนตัว” เข้ากรุงเทพ เพื่อแก้ปัญหารถติด

ปัจจุบันคนทำงานในเมืองกรุงเทพหลายคนมีรถยนต์ส่วนตัวใช้เพื่อเดินทางทำงาน และเดินทางกับครอบครัว บางคนก็เลือกที่จะเดินทางโดยใช้รถสาธารณะเช่น รถเมล์ และรถแท็กซี่ โดยเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาทางกระทรวงคมนาคมได้มีการกล่าวว่าจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการขับรถยนต์ส่วนตัวเข้าพื้นที่กรุงเทพชั้นในเพื่อลดการจราจรที่ติดขัด

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่า คาดว่าจะได้ข้อสรุปผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ในช่วงกลางปีหน้า เกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมในการขับรถยนต์ส่วนตัวเข้าพื้นที่กรุงเทพและเพื่อให้ประชาชนให้รถไฟฟ้ามากขึ้น

คาดว่าจะมีการศึกษาในพื้นที่ถนนอโศกและสุขุมวิท เพราะเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาจราจรติดขัดและมีรถไฟฟ้าให้บริการ ซึ่งมีความพร้อมด้านระบบขนส่งสาธารณะ โดยจะใช้วิธีติดกล้องวงจรปิดและบันทึกป้ายทะเบียนของรถยนต์ที่เข้าและออก จากนั้นจะส่งบิลเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไปให้เจ้าของรถยนต์ช่วงปลายเดือน แต่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้รถสาธารณะ เช่น รถเมล์ และรถแท็กซี่ ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้

สำหรับเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้จะนำไปจัดตั้งเป็นกองทุนใหม่ของภาครัฐ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ นำไปใช้ดูแลประชาชนในพื้นที่ถูกเก็บค่าธรรมเนียมและดูแลสังคมในภาพรวม เช่น ลงทุนสิ่งอำนวยความสะดวก สร้างที่จอดรถเพิ่ม ซื้อรถเมล์ไฟฟ้า และถ้าหากวงเงินมากพอก็อาจนำไปลงทุนสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่

อย่างไรก็ตามแนวคิดทั้งหมดยังเป็นเพียงแค่การศึกษาเท่านั้น ถ้าหากรัฐบาลเห็นผลว่าการศึกษาที่แล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2563 เป็นแนวคิดที่ดี หลังจากนั้นจะมีการเสนอผลการศึกษาให้กระทรวงคมนาคมและคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พิจารณาอนุมัติและออกเป็นมาตรการบังคับใช้ต่อไป

ขอบคุณข้อมูล สนุกดอทคอม และ sentangsedtee เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!