กระทรวงการคลัง ขยายเวลาใช้ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” นานถึงสิ้นปี 2562

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิประโยชน์เงินช่วยจากทางรัฐบาล โดยหลายคนได้มีการลงทะเบียนไปเรียบร้อย และได้รับเงินจากทางรัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองไปแล้ว โดยทางกระทรวงการคลังได้มีการประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าสามารถใช้ต่อได้ถึงเดือนธันวาคม 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้มีการกล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ตกลงขยายเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยออกไปอีก 3 เดือน

โดยจากเดิมได้มีการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ขยายเวลาออกไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการทั้ง 14.5 ล้านคน จึงยังได้รับการช่วยในส่วนของค่าครองชีพขั้นพื้นฐานต่อไปเหมือนเดิม ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนรัฐบาล หรือมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ล่าช้าออกไปปีหน้าก็ตาม

ส่วนการช่วยขั้นพื้นฐานที่ได้รับประกอบด้วย วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อเดือน วงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน นอกจากนี้ยังมีค่าสวัสดิการที่ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่น ค่าเดินทาง ทั้งค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน วงเงินค่าโดยสารรถบขส. 500 บาทต่อคนต่อเดือน และวงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน

ขอบคุณข้อมูล tnnthailand เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!