โฮมโปร เปิดโครงการ YOUNG SMART จ้างงานผู้สูงอายุทุกสาขาทั่วประเทศ

โฮมโปร เป็นผู้นำธุรกิจเกี่ยวกับศูนย์รวมวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานที่มีอายุ 60 ปีที่ขึ้นไปเข้าร่วมทำงานในโครงการ YOUNG SMART เพื่อให้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยทางโครงการนี้ได้มีการจัดตั้งขึ้นเพราะประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึงร้อยละ 20

โครงการ YOUNG SMART ของโฮมโปร มีวัตถุประสงค์ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ พร้อมสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุเหล่านี้ ด้วยการสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมงานในโครงการแล้วทั้งหมด 36 และคาดว่าปี 2562 จะมีผู้สูงอายุเข้าร่วมงาน 50 กว่าคน และจะเพิ่มเป็น 70 คนในปี 2563

สวัสดิการที่พนักงานจะได้รับหากเข้าร่วมโครงการกับทางโฮมโปร คือการให้ความเท่าเทียมด้านการทำงาน ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนร่วมงาน ผลตอบแทน ด้วยการมอบรายได้ให้ตามจริงของงานที่ทำ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพราะเชื่อว่าประสบการณ์สำคัญที่สุด

ทางบริษัทจะเปิดรับสมัครทุกตำแหน่งงานตั้งแต่พนักงานสาขาไปจนถึงผู้จัดการสาขา พร้อมมอบสวัสดิการที่ดีเยี่ยมนอกเหนือจากเงินเดือนให้เทียบเท่ากับพนักงานทั่วไปทั้งเบี้ยขยัน โบนัส ประกัน และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมไปถึงผู้สมัครสามารถเลือกทำงานในสาขาใกล้บ้าน ผ่านโครงการสุขใจใกล้บ้านได้อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูล smartsme เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!