พริกกิโลละ 400 บาท “ปลูกพริกเองในกระถาง” ประหยัดเงิน ใช้พื้นที่น้อย

รสชาติอาหารไทยส่วนใหญ่จะมีพริกและมะนาวเป็นส่วนประกอบในการปรุงรสชาติ แต่ละช่วงก็จะมีราคาไม่เท่ากันเช่น พริกแพงกิโลกรัมเกือบ 400 บาท ทำให้หลายคนก็ซื้อได้น้อยลงหรือเลือกทำอาหารที่ไม่ต้องใช้พริกมากนัก แต่ปัจจุบันนี้การปลูกพริกเองในบริเวณบ้านเพื่อทานเอง ไม่ต้องมีพื้นที่มากมายแค่กระถางต้นไม้ หรือโอ่งที่ไม่ใช้แล้วก็ปลูกได้เช่นกัน

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการปลูกพริก

-เมล็ดพริก ดินร่วนปนทราย น้ำอุ่น ภาชนะสำหรับแช่เมล็ดพริก ภาชนะสำหรับเพาะต้นกล้า กระถางสำหรับปลูก เลือกที่มีขนาดใหญ่เพียงพอกับการเติบโตของต้นพริก ปุ๋ย และอุปกรณ์ปลูกต้นไม้

วิธีเตรียมเพาะต้นกล้า

-นำเมล็ดพริกที่เตรียมไว้สำหรับเพาะกล้าไปแช่ในน้ำอุ่นแล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน จากนั้นนำออกมาผึ่งแดดก่อนแกะเมล็ดพริกแล้วนำไปเพาะเป็นต้นกล้า ผสมดินร่วนปนทรายเข้ากับปุ๋ยลงในภาชนะสำหรับเพาะต้นกล้า หลังจากนั้นใส่เมล็ดลงไปและกลบดิน รดน้ำให้ชุ่ม นำภาชนะที่เพาะต้นกล้าไปวางไว้ในที่ที่แสงแดดส่องถึง

-สังเกตการเติบโตของต้นกล้า หากต้นกล้าเริ่มมีใบออกมาให้เห็นแสดงว่าสามารถย้ายต้นกล้าลงไปปลูกในกระถางได้แล้ว โดยให้เลือกต้นกล้าที่แข็งแรงที่สุดมาปลูกในกระถางที่เตรียมไว้

วิธีปลูกพริก

-นำกล้ามาปลูกในกระถางที่เตรียมดินเอาไว้ แล้วรดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่มาก และพริกเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดด ดังนั้นอย่านำไปวางทิ้งไว้ในร่ม ช่วงแรกรดน้ำพริกอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันทุกวัน แต่หลังจากพริกเริ่มติดดอกมีพริกออกมาก็ให้เว้นช่วงเวลาการรดน้ำ ไม่ต้องบ่อยเหมือนช่วงแรก

-การดูแลต้นพริกนั้นไม่มีอะไรมาก แค่ต้องรดน้ำให้ชุ่ม พรวนดิน และที่สำคัญต้องไม่ให้ดินแฉะ แต่ต้องให้แดดส่องถึง ถ้าดูแลพริกดีจะทำให้มีผลผลิตหลังจากปลูกเพียงแค่ 2-3 เดือน คราวนี้ถ้าหากราคาพริกจะแพงหรือถูกก็สามารถทานเองได้ในกระถางเล็กๆที่ปลูกไว้ในบ้าน และยังสามารถสร้างรายได้ให้ผู้ปลูกได้อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูล สนุกดอทคอม เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!