ผลวิจัยชี้ หุ่นยนต์เตรียมแทนที่แรงงาน 20 ล้านตำแหน่ง ภายใน 11 ปีข้างหน้า

นักวิเคราะห์คาดในปี 2030 หุ่นยนต์จะมาแทนที่แรงงานในโรงงานทั่วโลกกว่า 20 ล้านตำแหน่ง โดย Oxford Economics บริษัทวิเคราะห์และคาดการณ์ข้อมูล ได้กล่าวถึงผลการศึกษาแนวโน้มการใช้หุ่นยนต์และเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก พบว่าภายในปี 2030 ตำแหน่งงาน 20 ล้านตำแหน่งจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ โดยอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศจีนจะนำหุ่นยนต์มาใช้มากที่สุด

ขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและศักยภาพของหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานซับซ้อนได้มากขึ้น บวกกับต้นทุนการผลิตหุ่นยนต์ที่ถูกลงทำให้หุ่นยนต์จะเข้ามาทดแทนแรงงานคนมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้การผลิตสินค้าและบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว

โดยคาดการณ์ว่าหุ่นยนต์ 1 ตัวสามารถแทนที่แรงงานคนได้ราว 1.6 คน ซึ่งแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากหุ่นยนต์ ก็จะไปมองหางานในภาคอื่นๆเช่นการก่อสร้าง การขนส่ง การบำรุงรักษา รวมถึงงานด้านการบริการ ซึ่งก็จะทำให้เกิดผลกระทบเป็นห่วงโซ่เช่นกัน

อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องคนว่างงาน ไม่ใช่ประเด็นที่ต้องกังวลเนื่องจากนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะมีตำแหน่งงานใหม่ๆ เกิดขึ้นมารองรับ แต่ประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้ เนื่องจากงานใหม่ที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องการแรงงานที่มีทักษะฝีมือขั้นสูง

นอกจากนี้ Oxford Economics ยังประเมินอีกว่า ประเทศจีนจะเป็นผู้ใช้หุ่นยนต์ในภาคการผลิตมากที่สุดอย่างน้อย 14 ล้านตัว จากหุ่นยนต์ทั้งหมด 20 ล้านตัวที่คาดว่าจะถูกนำเข้ามาใช้ในโรงงานทั่วโลกภายในปี 2030

ขอบคุณข้อมูล โพสต์ทูเดย์ และ ch3thailand เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!