บัตรคนจนได้ใช้ต่อ สำนักงบประมาณ เตรียมเงินให้รัฐบาลใหม่ 1.2 ล้านล้านบาท

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ได้กล่าวว่า ในกรณีที่ประเทศไทยจะมี ครม.ชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศในกลางเดือน ก.ค.นี้ สำนักงบประมาณได้ประเมินว่า หากพิจารณาจากปฏิทินปีงบประมาณแล้ว จะสามารถเริ่มต้นกำหนดกรอบวงเงินได้ทันที โดยเตรียมเงิน 1.2 ล้านล้านบาทให้รัฐบาลใหม่ใช้ แม้อนุมัติช้าแต่ยังมีเงินใช้อยู่

โดยสำนักงบประมาณจะประสานไปยังกระทรวงต่างๆ เพื่อให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวง ไปหารือกับหน่วยงานราชการในสังกัด เพื่อร่วมกันทบทวนรายละเอียดคำของบประมาณและส่งกลับมาที่สำนักงบประมาณอีกครั้ง คาดว่าใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ดำเนินการ

สำหรับการจัดสรรงบประมาณให้แก่ประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 14.5 ล้านคน ขอยืนยันว่าจะไม่มีผลกระทบกับผู้ถือบัตร เพราะช่วงที่ผ่านมาสำนักงบประมาณได้ใส่งบอุดหนุนไปครบ 100,000 ล้านบาท ตามมติ ครม.เรียบร้อยแล้ว

คาดว่ายังมีงบประมาณคงเหลือที่สามารถใช้ในโครงการนี้ต่อไปได้อีก 40,000 ล้านบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าว เพียงพอถึงเดือน ธ.ค.2562-ม.ค.2563 และหากไม่เพียงพอก็สามารถเพิ่มเติมได้อีก 50% ของวงเงิน 40,000 ล้านบาท หรือ 20,000 ล้านบาท

ขอบคุณข้อมูล smartsme

error: Content is protected !!