กรมสรรพสามิต เตรียมปรับเพิ่มภาษีน้ำหวานรอบ 2 เดือนตุลาคม 2562

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้กล่าวว่าวันที่ 1 ต.ค. 62 กรมสรรพากรจะเก็บอัตราภาษีความหวานเพิ่มขึ้นตามกฎหมายใหม่ของกรมที่ออกมาให้มีการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นตามขั้นบันได ทำให้เครื่องดื่มที่มีความหวานเกินกำหนดจะต้องเสียภาษีมากขึ้น เช่น น้ำอัดลม ชาเขียว เครื่องดื่มบำรุงกำลัง กาแฟกระป๋อง น้ำผลไม้ เครื่องดื่มปรุงแต่งต่างๆ

ตัวอย่างเช่น น้ำอัดลมกระป๋องขนาด 250 ซีซี จะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นประมาณ 10 สตางค์ ส่วนผู้ประกอบการจะเพิ่มราคากับผู้บริโภคขึ้นอยู่กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ผลิต

โดยปัจจุบันกรมสรรพสามิตเก็บภาษีความหวานเฉลี่ยอยู่ที่ 1 บาทต่อลิตร หลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2564 จะเก็บ 3 บาทต่อลิตร หลังจากนั้นจะปรับเพิ่มสูงสุด 5 บาทต่อลิตร ทำให้ปัจจุบันตอนนี้เครื่องดื่มน้ำอัดลมบางส่วนก็มีการปรับสูตรการผลิต ลดน้ำตาลจาก 14 กรัมต่อลิตร เหลือ 12 กรัมต่อลิตร เพื่อเสียภาษีให้น้อยลง

ส่วนน้ำอัดลมชนิดโคล่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสูตร เพราะเป็นตลาดใหญ่ของผู้บริโภค หากปรับไปเกรงว่าจะทำให้รสชาติเปลี่ยนและกระทบต่อยอดขาย ส่วนน้ำอัดลมสีที่สัดส่วนตลาดมีน้อยก็มีการเปลี่ยนสูตรลดน้ำตาล ซึ่งไม่กระทบกับยอดขาย

ทั้งนี้กฎหมายสรรพสามิตใหม่ปี 60 ยังได้มีการแก้ไขเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมพืชทางการเกษตรไม่ต่ำกว่า 10% ได้ยกเว้นภาษีสรรพสามิต เพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า 20% ถึงจะได้ลดภาษีเพื่อให้มีการช่วยเหลือเกษตรการอย่างแท้จริงมากขึ้น

ขอบคุณข้อมูล smartsme เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!