พาณิชย์ เตรียมยกระดับ ร้านธงฟ้าประชารัฐ 4.0 เพิ่มความสะดวกให้ผู้ถือบัตร

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้กล่าวว่า กรมฯ มีแผนที่จะพัฒนาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีอยู่ในปัจจุบัน 60,873 ร้านให้เป็น ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 4.0 โดยจะพัฒนาให้เป็นร้านค้าต้นแบบอำเภอละ 1 ร้าน รวม 878 ร้านทั่วประเทศ มีเป้าหมายให้เป็นร้านค้าที่สามารถแข่งขันได้ในยุคการค้าปลีก ค้าส่ง

โดยจะมีการปรับโฉมร้านค้าใหม่หมด ทั้งหน้าตาของร้าน การจัดวางสินค้า มีป้ายไฟเด่นชัด และมีความทันสมัย เพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาซื้อสินค้า เพื่อให้ทันสมัยและเทียบเท่ากับร้านสะดวกซื้อในปัจจุบัน

แต่อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะไม่เน้นเพิ่มจำนวนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ แต่เน้นพัฒนาและต่อยอดร้านค้า ให้เป็นร้านค้าที่มั่นคง เข้มแข็งและอยู่ได้ในสถานการณ์การแข่งขันค้าปลีกที่สูงขึ้น พร้อมกับเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ถือบัตรสวัสดิการด้วย

สำหรับแนวทางการพัฒนาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 4.0 จะร่วมมือกับเครือสหพัฒน์เข้าไปช่วยร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งการปรับปรุงร้านค้า การบริหารจัดการร้าน การทำบัญชี การบริหารจัดการเรื่องภาษี การนำระบบขายของหน้าร้าน (POS) มาใช้

เพื่อให้รู้ปริมาณสินค้าเข้าออก สต๊อกสินค้า เพื่อที่จะได้วางแผนสั่งซื้อสินค้าได้ถูกต้อง การเพิ่มจุดรับชำระค่าสาธารณูปโภค ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ บัตรเครดิต การผลักดันให้เป็นจุดกระจายสินค้าให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐรายอื่นๆ และการพัฒนาไปสู่การค้าขายออนไลน์ มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

ขอบคุณข้อมูล smartsme เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!