ไฟเขียว นโยบายค่าแรงขั้นต่ำ เตรียมปรับขึ้นเป็น 400 บาทต่อวัน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมานายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ได้กล่าวถึงการประชุมกับพรรคร่วมรัฐบาล 19 พรรค เพื่อร่างนโยบายรัฐบาลและเสนอต่อสภาภายใน 15 วัน เกี่ยวกับการนำนโยบายที่เสนอเข้ามาบรรจุลงในนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่

คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 13 กรกฎาคม และนำส่งถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อไปภายใน 1-2 วัน โดยร่างนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อสภาจะให้ความสำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ปีแรกนโยบายจะครอบคลุมหลายมิติ ส่วนที่ 2 นโยบายระยะกลางและระยะยาว 4 ปี

ส่วนนโยบายด้านการเกษตร แม้พรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคจะมีนโยบายที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมาตรการและการกำหนดราคาสินค้าเกษตร แต่ทุกพรรคการเมืองมีเป้าหมายเดียวกันและตรงกัน คือ การยกระดับราคาสินค้าเกษตร

ด้านนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 400-425 บาท ทิศทางของพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคการเมืองชัดเจนที่จะปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็น 400 บาทต่อวัน โดยจะมีหารือเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติต่อไป เพราะทิศทางของนโยบายต้องสอดคล้องกับงบประมาณด้วย แต่ยังไม่สามารถตอบในตอนนี้ได้ว่า ต้องใช้งบประมาณจำนวนเท่าไหร่ แต่จะทำให้อยู่ในกรอบงบประมาณที่มีอยู่ นายสนธิรัตน์กล่าว

ขอบคุณข้อมูล ประชาชาติ

error: Content is protected !!