ILC โรงงานน้ำหอม เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 599 บาท

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด หรือบริษัท ไอ แอล ซี เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอางแห่งแรกในประเทศไทย ได้มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อเข้าร่วมทำงานในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต โดยมีรายละเอียดในการทำงานและสวัสดิการรายได้ของพนักงานดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต

-เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ที่มีอายุ 18-35 ปี

-วุฒิการศึกษาในการสมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ผลิตเครื่องสำอางค์และน้ำหอม ทำงานในห้องแอร์

-ปฏิบัติงานที่โรงงานน้ำหอม ซอยวัดศรีวารีน้อย

รายได้และสวัสดิการของพนักงานได้แก่

-ค่าจ้าง 325 บาท และเงินพิเศษ 60.94 บาท รวมเป็น 385.94 บาทต่อวัน ยังไม่รวมโอที มีโอทีทุกวัน 3.30 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่เวลา 18.00-21.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ได้ 2 แรง 650 บาท (8 ชั่วโมง)

-ค่าทักษะ 30 บาทต่อวัน ค่ากะ 60 บาทต่อวัน เบี้ยขยัน 300-500 บาทต่อเดือน รวมรายได้ + OT 599.22 บาทต่อวัน หรือประมาณ 9,000-14,000 บาทต่อเดือน ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลางาน 7.30-17.30 น. เงินเดือนออกเป็นเดือนทุกวันที่ 28

ผู้ที่สนใจสมัครงานสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการสมัครได้ที่ บริษัท สยามโกลด์ อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด 092-905-8945 คุณจอร์ช หรือ 095-224-7017 คุณฟ้า หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่

-สมัครได้ที่โรงงาน ILC โรงงานน้ำหอมในซอยวัดศรีวารีน้อย ช้าง ม.หัวเฉียว

-สำนักงานเคหะบางพลี ซอยC6 ตรงข้ามโรงแรมมิลาโน่

-เต็นท์รับสมัครงานหลังตลาดนัดเคหะบางพลี

ขอบคุณข้อมูล หางาน เคหะ บางบ่อ บางพลี บางโฉลงและพื้นที่ใกล้เคียง เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!