กรมการขนส่ง เผยสถิติในครึ่งปีแรก ยอดจดทะเบียนรถใหม่ 1.6 ล้านคัน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้มีการกล่าวถึง ยอดสถิติรถจดทะเบียนใหม่ป้ายแดงทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายนประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 1,615,524 คัน พบว่ายอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่มีอัตราการเติบโตชะลอตัวลงร้อยละ 4

โดยยอดสถิติในการจองรถแบบละเอียดจะอยู่ที่ 1,615,524 คัน ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนใหญ่รถประเภทต่างๆ มีสถิติการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นทั้งหมด รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนจำนวน 405,203 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คนจำนวน 8,573 คัน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจำนวน 149,985 คัน

ในขณะที่รถจักรยานยนต์กลับสวนทาง ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อปี 2561 โดยตัวเลขอยู่ที่ 971,761 คัน เช่นเดียวกับรถโดยสาร และ รถบรรทุก ที่ลดลงร้อยละ 6 และ 3 ตามลำดับ

สถิติการจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ส่งผลให้จำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 40,190,328 คัน โดยรถจักรยานยนต์มีจำนวนสูงสุด ตามมาด้วยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน และอันดับสามคือ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

นอกจากนั้นกรมการขนส่งทางบก ยังขอความร่วมมือให้ผู้ซื้อรถรับทราบเงื่อนไขในการใช้ป้ายแดงได้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ รวมถึงหากเตรียมเอกสารหลักฐานครบถ้วน จะใช้ระยะเวลาเพียง 1 วันเท่านั้นสำหรับการจดทะเบียนรถใหม่

ขอบคุณข้อมูล สนุกดอทคอม เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!