สะพานห้วยตอง เชื่อมเหนือกับอีสาน ความงดงามกลางหุบเขา ใกล้อุทยานน้ำหนาว

สะพานห้วยตองเป็นสะพานที่เรียกได้ว่าสวยในประเทศไทย โดยเป็นสะพานที่เชื่อมสองภาคระหว่างเหนือและอีสาน โดยมีระยะทางทั้งหมด 103.4 เมตร สะพานนี้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2516 โดยมีชื่อที่เป็นทางการว่า สะพานพ่อขุนผาเมือง ปัจจุบันได้เปิดให้ประชาชนใช้บริการมาแล้วทั้งหมด 44 ปี

โดยสะพานพ่อขุนผาเมือง หรือสะพานห้วยตอง เป็นสะพานที่มีตอม่อสูงที่สุดในประเทศประมาณ 50 เมตร อยู่บนทางหลวงหมายเลข 12 ที่เชื่อมภาคเหนือกับภาคอีสาน สะพานแห่งนี้อยู่ใกล้แยกเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เชื่อมระหว่างภาคเหนือตอนล่างกับภาคอีสาน

มีการออกแบบโดยกองสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง สร้างตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน ปี 2516 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 มิถันายน 2518 เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2518 โดยมีความกว้างของผิวจราจรเพียง 9.50 เมตร และความยาวของสะพาน 180 เมตร

นอกจากนี้สะพานห้วยตอง หรือ สะพานพ่อขุนพาเมือง ยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ตามธรรมชาติ จากอำเภอหล่มสักขึ้นไป โดยจะมีนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ชอบเดินทางเป็นจำนวนมากนิยมเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติที่อยู่ล้อมรอบสะพานห้วยตองอยู่เป็นประจำ

ขอบคุณข้อมูล Mthai เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!