บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้สิทธิ์ก่อน มารดาประชารัฐ เริ่มเดือน ม.ค. ปีหน้า

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมานายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงโครงการมารดาประชารัฐ ที่กำลังจะให้สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ก่อนว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดูรายละเอียด โครงการมารดาประชารัฐและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ซึ่งเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการปรับปรุง เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียน 14.5 ล้านคน ส่วนนี้มีคนที่ไม่เข้าเกณฑ์อยู่ด้วย และยังมีคนที่ต้องการเพิ่มด้วย ส่วนโครงการมารดาประชารัฐ เป็นการให้สวัสดิการมารดาตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงบุตรอายุ 6 ขวบ ตามคาดว่าจะเริ่มต้นได้ในเดือนมกราคม ปี 2563

โดยนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ คาดว่าโครงการมารดาประชารัฐจะเริ่มจากคนที่มีรายได้น้อยก่อน และจะมีการขยายต่อไป สำหรับงบประมาณจะมีเพียงพอหรือไม่ มีทีมงานศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้ว ซึ่งบางส่วนมีงบฯ ปกติอยู่แล้วในเรื่องสวัสดิการ ดังนั้จะทำให้ไม่ซ้ำซ้อนและเติมเต็มส่วนที่เหลือ

สำหรับนโยบายมารดาประชารัฐมีรายละเอียดดังนี้

-การให้เงินช่วยเหลือแบ่งเป็น 3 มาตรการ ระหว่างตั้งครรภ์รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 9 เดือน (รวมเป็นเงินสูงสุด 27,000 บาท)

-เงินค่าคลอดบุตร 10,000 (จ่ายครั้งเดียว)

-ค่าเลี้ยงดูบุตร 2,000 ต่อเดือน ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ขวบ ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากนโยบายมารดาประชารัฐ รวม 181,000 บาทต่อบุตร 1 คน

ขอบคุณข้อมูล workpointnews เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!