ชาวกะเหรี่ยงบ้านพระฤาษี แบกทุเรียนข้ามเขา มาขายกองละ 200 บาท

ทุเรียนเรียกได้ว่าเป็นผลไม้ที่คนไทยนิยมทาน และจะมีให้ทานกันเป็นบางฤดูและบางพื้นที่เท่านั้นที่มีการปลูกจนตอนนี้เรียกได้ว่ามีราคาถึงกิโลกรัมละหลักร้อยเลยทีเดียว แต่เมื่อไม่นานมานี้ได้มีเรื่องราวของชาวกระเหรี่ยงบ้านพระฤาษี จังหวัดตาก ที่ได้มีการเก็บทุเรียนมาจำหน่ายในกองละ 200 บาท

โดยเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ทางฮา กะเหรี่ยง V2 ได้มีการโพสต์ภาพเรื่องราวของชาวกระเหรี่ยงบ้านพระฤาษี อุ้มผาง จังหวัดตากว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าการเดินทางหรือปท่องเที่ยวยังหมู่บ้านพระฤาษีนั้น ต้องเดินทางอ้อมแล้วกลับเข้ามาในไทย ทางจังหวัดจึงได้มีการทำถนนในไทยให้แล้ว

บ้านพระฤาษีอยู่ใกล้ทะเลอันดามัน การปลูกผลไม้ได้ผลดีมากดังเช่นภาคใต้ของไทย อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด อะโวคาโด แต่ผลผลิตที่ออกมา ได้แต่จำหน่ายกันในพื้นที่อุ้มผาง มีส่งมาขายแม่สอดประปราย

เนื่องจากคมนาคมทำให้ต้นทุนการขนส่งสูง ขายผลผลิตได้ไม่คุ้มกับการลงทุน และการขายทุเรียน มังคุด เงาะ เป็นกองๆ เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งคล้ายกับเมืองเมียวดี ตรงข้ามกับแม่สอด

ชาวกะเหรี่ยงบ้านพระฤาษี บ้านเปิ้งเคลิ่ง รวมทั้งชาวอุ้มผาง รอสักนิด สักอึดใจเดียวเท่านั้น รอเส้นทางคลองลาน-อุ้มผาง ฟ้าเปิดเมื่อใด ไปโลด เพราะผลหมากรากไม้ที่ปลูกไว้มานานนั้น ตลาดทั้งภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางรอวันฟ้าเปิดเท่านั้น

ขอบคุณข้อมูล จดหมายถนนคลอดลาน-อุ้มผ้าง และ ฮา กระเหรี่ยงV2 เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!