กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครไปฝึกงานญี่ปุ่น วุฒิ ม.6 รับโบนัส 600,000 เยน

กรมการจัดหางานได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครคนไทยเพื่อไปฝึกงานญี่ปุ่น โครงการIMJapan ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ดูแลโครงการโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานไทย จะมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-10 กันยายน 2562 ซึ่งมีรายละเอียดคุณสมบัติและสวัสดิการดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครผู้ที่ต้องการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคระยะเวลา 3 ปี

-เป็นผู้ชาย อายุ 20-30 ปี

-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ปวส. ไม่จำกัดสาขาวิชา

-มีส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป

-IM ประเทศญี่ปุ่น จะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไปและกลับ กรุงเทพ-โตเกียว-กรุงเทพ

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ

-ในเดือนแรกผู้ฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน และ ฟรีค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ส่วนค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวผู้ฝึกงานเทคนิคต้องดูแลในส่วนนี้เอง

-เดือนที่ 2 ถึง เดือนที่ 36 จะได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างตามที่กฏหมายกำหนด โดยทางผู้ฝึกงานจะต้องดูแลในส่วนของค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าประกันสังคม

-ฝึกงานครบ 3 ปี จะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ 600,000 เยนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับไทย

ผู้ที่สนใจสมัครฝึกงานในโครงการ IMJapan ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพพื้นที่ 1-10 และ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 3 ชั้น 10 ตั้งแต่วันที่ 2-10 กันยายน 2562

ขอบคุณข้อมูล กรมการจัดหางาน และ TheNongWorld เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!