การคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียน รับเงินเที่ยว 1,000 บาท กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้มีการสนับสนุนการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคภายในประเทศ โดยการกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเห็นชอบเรื่องการแจกเงินเที่ยวข้ามจังหวัดภายในประเทศ 1,000 บาท ซึ่งได้มีการเตรียมเปิดลงทะเบียนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงินท่องเที่ยว

-ผู้เข้าร่วมโครงการรับเงินเที่ยวต้องเป็นคนไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

-ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-ครอบครัวหนึ่งสามารถลงทะเบียนได้หลายคน แต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการลงทเบียนรับเงินท่องเที่ยว 1,000 บาท

1.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือแอพการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระหว่างวันที่ 24 กันยายน-22 พฤศจิกายน 2562

2.จังหวัดที่ต้องการจะเดินทางท่องเที่ยว โดยจะต้องไม่ซ้ำกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน

3.สมัครแอพ เป๋าตัง ซึ่งจะใช้เป็นระบบใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการโอนและใช้จ่ายเงิน 1,000 บาท รวมถึงรับเงินแคชแบ็กคืน 15%

4.รอ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียนประมาณ 2 วัน

โดยค่าที่พัก ค่าอาหาร ซื้อสินค้าไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้ และจำกัด 1 คนต่อ 1 สิทธิ ภายใน 10 ล้านคนแรกเท่านั้น การชำระเงินเที่ยวต้องจ่ายเงินผ่านแอพเป่าตัง เพื่อชำระสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่รับชำระเงินด้วยแอพถุงเงิน และต้องเดินทางท่องเที่ยวภายใน 14 วัน หากใช้สิทธิไม่ครบตามวงเงิน 1,000 บาท ณ วันสุดท้ายของโครงการ จะหมดสิทธิทันที

ขอบคุณข้อมูล ไทยรัฐ และ ทรู เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!