ไฟเขียว ประกันรายได้เกษตรกร ปาล์มกิโลละ 4 บาท ข้าว 15,000 บาท

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการกล่าวถึงผลประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าวและสวนปาล์มน้ำมัน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยอนุมัติงบประมาณวงเงิน 21,495.74 ล้านบาท ในการดูแลผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด 892,176 ครัวเรือน

โดยจะโอนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน และเป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยตรงทันที และกำหนดราคาปริมาณประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2562/63 ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่

ส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ได้อนุมัติวงเงิน จำนวน 13,378,990,000 บาท โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 เพื่อใช้ประกันรายได้แก่เกษตรกรจำนวน 3 แสนราย ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนปีหน้า

โดยกำหนดผลปาล์มมีคุณภาพน้ำมัน 18% ที่กิโลกรัมละ 4.00 บาท ณ หน้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โดยมีพื้นที่ปลูกปาล์ม ที่ให้ผลผลิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โอนเงินเข้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเช่นกัน

รวมถึงให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เร่งจัดซื้อน้ำมันปาล์มส่วนที่เหลือ เพื่อผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จำนวน 200,000 ตัน ภายใน 2 สัปดาห์ และเร่งรัดให้น้ำมัน B10 เป็นน้ำมันมาตรฐานในปลายปีนี้

ขอบคุณข้อมูล workpointnews เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!