วันรับเงินโบนัส 500 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนกันยายน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้มีการแจกเงินเพิ่มอีก 3 รายการซึ่งเป็นมาตรการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะแจกตามเลขหน้าบัตรประชาชน 2 หลัก และแบ่งวันรับเงิน จำนวน 500 บาท และ 300 บาท โดยมีรายละเอียดวันรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกันยายน 2562 ดังต่อไปนี้

มาตรการช่วยการบริโภคสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาทต่อคนต่อเดือน

-ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชน ขึ้นต้นด้วยเลข 31 33 37 38 และ 39 เงินเข้า วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

-ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชน ขึ้นต้นด้วยเลข 32 34 35 และ 36 เงินเข้า วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

-ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชน ขึ้นต้นด้วยเลข 1 2 4 5 และ 8 เงินเข้าวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

มาตรการมอบเงินช่วยเหลือสำหรับผู้สูงที่อายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาทต่อคนต่อเดือน

-เงินเข้าพร้อมกันวันที่ 9 กันยายน 2562

มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาทต่อคนต่อเดือน

-เงินเข้าพร้อมกันวันที่ 9 กันยายน 2562

อย่างไรก็ตามเงินในกระเป๋า e-Money ที่รัฐจ่ายให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่จำกัดเวลาการใช้จ่ายสามารถถอนวันไหนก็ได้ รือใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่รับชำระเงินผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือแอพถุงเงินประชารัฐ

ขอบคุณข้อมูล workpointnews เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!